|

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Berieme to vážne

Myslíme dopredu a uvedomujeme si citlivosť našich podnikateľských aktivít a ich vplyv na životné prostredie.

V rámci konceptu spoločenskej zodpovednosti vzniklo preto občianske združenie DMD FUND, ktorého cieľom je pomáhať prírode, podať pomocnú ruku ľuďom, podporiť rozvoj regiónov a zachovávať kultúrne dedičstvá.

Sme presvedčení, že toto všetko má zmysel, preto podporujeme projekty najmä v sociálno-kultúrnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Hlavné ciele:

  • chrániť ľudské práva a hodnoty demokracie
  • zabezpečovať zdravé životné prostredie
  • podporovať rozvoj mládeže
  • zachovávať kultúrne hodnoty
  • prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju

Vaše dve percentá

Pomôžte realizovať projekty občianskeho združenia. V roku 2022 sa DMD FUND prvýkrát stane prijímateľom 2% zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb.

Darujte svoje 2% a prispejte k zlepšeniam v environmentálnej, sociálnej a kultúrnej oblasti.

Naše projekty