Predaj a prenájom priestorov
Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ponúka na predaj kancelárske priestory v nasledujúcich objektoch:

Predaj kancelárskych priestorov

  • budova na ul. Kožušnícka, Trenčín, LV č. 15;
  • DC 1, nachádzajúci sa v areáli ZTS v Dubnici nad Váhom, LV č.  5401

DC 1, v areál ZTS, Dubnica nad Váhom

Prenájom kancelárskych a skladových priestorov

  • DS 37, nachádzajúci sa v areáli ZTS v Dubnici nad Váhom, LV č.  3555;
  • budova na ul. K výstavisku, Trenčín, LV č. 1794

 areál ZTS, Dubnica nad Váhom

 areál ZTS, Dubnica nad Váhom

budova na ul. K výstavisku, Trenčín

budova na ul. K výstavisku, Trenčín

budova na ul. K výstavisku, Trenčín

Pre bližšie informácie kontaktujte

JUDr. Ivan Rajníček