|

DMD GROUP a Trenčianska univerzita prehĺbia spoluprácu

Autor: DMD group

4. 10. 22

Spoločnosť DMD GROUP a jej dcérske podniky prehĺbia spoluprácu s Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Memorandum o spolupráci podpísali 3. októbra 2022 rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a predseda predstavenstva DMD GROUP Štefan Škultéty.

Kým podniky našej skupiny majú záujem o kvalifikovanú pracovnú silu, Trenčianska univerzita bude mať vďaka memorandu priestor pre ďalšiu spoluprácu s praxou, umiestnenie svojich absolventov i pre spoločnú prípravu projektov a zámerov.

Takáto spolupráca nie je však úplnou novinkou – už dnes pracuje fakulta s našou spoločnosťou KONŠTRUKTA – Defence na viacerých vývojových úlohách. Podpisom memoranda sa priestor pre spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja špeciálnej techniky ešte prehĺbi.

Fotografie (C): Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Latest news

all articles