|

Minister Sklenár navštívil podniky holdingu DMD

Autor: DMD group

12. 06. 23

V piatok 9. júna navštívila podniky skupiny DMD v Dubnici nad Váhom delegácia zástupcov rezortu obrany na čele s ministrom obrany SR Martinom Sklenárom a štátnym tajomníkom Marianom Majerom. Ministerskú návštevu privítal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DMD GROUP Štefan Škultéty.

Za sprievodu predstaviteľov jednotlivých podnikov si minister následne pozrel výrobné priestory situované v Dubnici nad Váhom. Hlavnou témou návštevy boli možnosti podpory rozširovania kapacít, a to ako vo výrobe vozidiel, tak aj veľkokalibrovej munície.

Návšteva bola ukončená spoločným obedom predstaviteľov rezortu, DMD a Mesta Dubnica nad Váhom a následnou tlačovou konferenciou. Na nej minister obrany Martin Sklenár okrem iného uviedol: „Tento región má z hľadiska zbrojárskeho priemyslu významnú tradíciu a tiež potenciál. Aj s podporou rezortu obrany spoločnosti investujú do výroby a rozvoja infraštruktúry, čo bude mať v neposlednom rade pozitívny vplyv aj na rozvoj mesta a regiónu s predpokladom nárastu pracovných príležitostí.“ 

Spoločnosti aktuálne pracujú najmä na troch veľkých projektoch – pásových bojových obrnených vozidlách, kolesových transportéroch a výrobe delostreleckej munície kalibru 155 mm. „Práve skúsenosť na Ukrajine potvrdzuje dôležitosť vytvárania zásob delostreleckej munície. Predpokladáme, že zvýšenie výrobných kapacít bude v strednodobom a dlhodobom horizonte využívané pre potreby Ozbrojených síl SR, v rámci NATO a EÚ a tiež pre potreby ukrajinských ozbrojených síl,“ priblížil minister Sklenár.

Práve podnik ZVS holding vyrábajúci delostreleckú muníciu sa pripravuje na zapojenie sa do výziev na získanie investičných prostriedkov zo zdrojov EÚ na projekty navyšovania kapacít delostreleckej munície. „Už v súčasnosti máme pripravené investičné projekty v hodnote zhruba 30 miliónov eur za účelom navyšovania výrobných kapacít, ktoré začíname realizovať bez ohľadu na to, či získame aj prostriedky zo zdrojov EÚ,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DMD GROUP Štefan Škultéty.

Foto: Ivan Kelement, MO SR

Latest news

all articles