|

Ponukové konanie na odpredaj majetku

Autor: DMD group

3. 05. 21

Spoločnosť DMD GROUP, a.s., IČO: 36 297 194 oznamuje, že vyhlásila ponukové konanie na odpredaj majetku v areáli ZTS Dubnica n/V, a to Súbor majetku 1 – pozemky, parc. č. KNC 761/289 a 761/493, k.ú. Prejta a súvisiace oplotenie s minimálnou primeranou cenou: 32 100,00 EUR vrátane DPH.

Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 21.05.2021 (vrátane).

Viac informácií nájdete na www.dmdgroup.sk/reality/.

V prípade potreby kontaktujte: Ing. Jurikovič, jurikovic@dmd.sk, tel. č. 0908 104 747 alebo JUDr. Rajníček, rajnicek@dmd.sk, tel. č. 0907 785 401.

x x x

Spoločnosť DMD GROUP, a.s., IČO: 36 297 194 oznamuje, že vyhlásila ponukové konanie na odpredaj majetku v areáli ZTS Dubnica n/V, a to Súbor majetku 3 – pozemky, parc. č. KNC 761/197, 761/291 a 761/597, k.ú. Prejta s minimálnou primeranou cenou 92 175,72 EUR vrátane DPH.

Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 21.05.2021 (vrátane).

Viac informácií nájdete na www.dmdgroup.sk/reality/.

V prípade potreby kontaktujte: Ing. Jurikovič, jurikovic@dmd.sk, tel. č. 0908 104 747 alebo JUDr. Rajníček, rajnicek@dmd.sk, tel. č. 0907 785 401.

Latest news

all articles