|

ZTS-ŠPECIÁL sa pripravuje na montáž vozidiel CV90

Autor: DMD group

1. 02. 23

Naša dcérska spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a.s. plánuje niekoľko významných investícií v súvislosti s projektom výroby a montáže pásových bojových obrnených vozidiel CV90 pre slovenské ozbrojené sily, v ktorom vystupuje ako primárny priemyselný partner. Jednou z hlavných priorít je vybudovanie infraštruktúry na výrobu niektorých systémov, ako aj celkovú montáž a testovanie vozidla.

Proces prípravy montážnych priestorov zahŕňa betónovanie plochy o veľkosti 1700 metrov štvorcových, obstarávanie výťahov, žeriavov, vybudovanie špeciálnych skladových priestorov a tiež výstavbu nových administratívnych a sociálnych priestorov pre nových zamestnancov. Na prípravu montážnych a administratívnych priestorov bolo doteraz využitých 0,6 milióna eur. Ďalších 0,8 až 1 milión eur spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a.s. preinvestuje na aktivity spojené s budovaním potrebnej infraštruktúry v najbližšom období.

„Spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL očakáva od tohto jedinečného a historicky doposiaľ finančne najväčšieho projektu v dejinách slovenskej armády rozšírenie výroby a s tým spojené udržanie zamestnanosti, ako aj vytvorenie nových pracovných pozícií v oblasti projektového manažmentu a taktiež vývoja a výskumu obranných a bezpečnostných technológií. Okrem toho prím na tomto projekte prinesie možnosti ďalších investícií do vývoja našich nových projektov i transfer nových technológií zo zahraničia na Slovensko,“ uviedol Štefan Škultéty, generálny riaditeľ DMD GROUP, a. s., pod ktorú spadá aj spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a.s.

V priestoroch ZTS – ŠPECIÁL, a.s. bude prebiehať v spolupráci so spoločnosťou BAE Systems celková montáž, manažment celého projektu, ako aj testovanie a odovzdanie vozidla CV90 slovenskému rezortu obrany a ozbrojeným silám. S týmto projektom je spojených aj 50 novovzniknutých pracovných miest od výrobných a montážnych pozícií až po technicko-hospodárskych pracovníkov, ako sú projektoví manažéri, procesní inžinieri, plánovači a pod.

Prebraté zo stránky Ministerstva obrany SR.

Latest news

all articles