|

Dajme priemyslu zelenú tvár

Autor: DMD FUND

21. 10. 21

Pilotnou fázou sa stal projekt pod názvom „Ekologická regenerácia priemyselného parku“. Priemyselný areál ZTS v Dubnici nad Váhom je domovom pre viac ako 50 spoločností, v ktorých pracuje vyše 4000 ľudí.

S ohľadom na ekológiu, mentálne a fyzické zdravie zamestnancov, pripravili sme projekt vybudovania zelenej infraštruktúry.

Priemyselný areál ZTS Dubnica nad Váhom vznikal od roku 1931, kedy sa začala stavať Filiálka Škodových závodov Plzeň a ku koncu II. svetovej vojny bola časť Závodov zbombardovaná zväzmi amerického a anglického letectva. Postupnou industrializáciou celého Považia sa areál začal rozširovať aj o ďalšie významné strojárske a hlavne zbrojárske podniky, ktoré sa približovali k tzv. autonómnemu životu v rámci priemyselnej zóny, čo prinieslo budovanie komunikácií, železnice a výrobných hál.

Dôsledok tohto všetkého však bolo ubúdanie tak potrebnej zelene, stromov a iných drevín, ktoré v prospech výroby museli ustúpiť.

A preto ozeleníme staré múry budov brečtanom a vysadíme nové stromčeky, ktoré pomôžu znižovať nie len uhlíkovú stopu, ale svojimi izolačnými vlastnosťami vytvoria dobrú klímu, pocit zdravotne nezávadného prostredia a dokonca dokážu aj ušetriť na energiách.

Najnovšie projekty

všetky projekty