|

Infraštruktúra – cesty, osvetlenie a nehnuteľnosti v ZTS

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. vlastní a spravuje približne 8 km ciest a sieť verejného osvetlenia v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.

Mapu ciest vo vlastníctve DMD GROUP nájdete na konci tohto článku.

Nahlasovanie závad na majetku DMD


Dokumenty na stiahnutie