|

Cesty a osvetlenie areálu ZTS

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. vlastní a spravuje približne 8 km ciest a sieť verejného osvetlenia v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.

Údržbu a investície vykonávame vďaka vašim poplatkom za využívanie ciest v areáli ZTS.

V prípade podnetov a závad na majetku spoločnosti DMD GROUP, a. s., využite, prosím, formulár nižšie.

Nahlasovanie závad na majetku DMD