|

Profil spoločnosti

Vízia

Základným cieľom spoločnosti je zabezpečiť, aby boli spoločnosti holdingu DMD trvale spôsobilé v požadovanom rozsahu, čase a kvalite plniť požiadavky jediného akcionára spoločnosti DMD GROUP, a tak prispievať k obranyschopnosti SR a k rozvoju slovenského obranného priemyslu.

História

Spoločnosť DMD Holding, a.s. so sídlom v Trenčíne bola založená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v roku 1995. Jej hlavným poslaním bolo prispieť k pozitívnym výsledkom reštrukturalizácie slovenského zbrojného priemyslu. Postupne boli do spoločnosti prevedené akcie kľúčových slovenských strojárskych závodov.

V roku 1997 sa Holding po odkúpení balíka akcií súkromnou spoločnosťou premenoval na DMD Fin, a.s. a pod touto hlavičkou vystupoval do roku 2004. Vtedy podnik združujúci popredné slovenské akciovky v oblasti špeciálnej výroby získal súčasný názov DMD GROUP, a.s. a v roku 2014 sa sídlo spoločnosti presťahovalo do Dubnice nad Váhom.

V roku 2015 sa po prevode akcií z Fondu národného majetku SR stalo jediným akcionárom spoločnosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Skupina DMD

Rozhodujúcu štruktúru portfólia DMD GROUP, a.s. tvoria dcérske spoločnosti, ktoré zamestnávajú vysokošpecializovaných odborníkov a talentovaných ľudí. Spolu s modernými technológiami ponúkajú špičkové produkty ušité na mieru aj tým najnáročnejším zákazníkom, ako sú ozbrojené sily viacerých štátov.

Pod svojimi krídlami DMD GROUP združuje:

  • Spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a. s.,  s majetkovým podielom 100%, je konštrukčno-vývojová a skúšobná organizácia orientovaná na vývoj, systémovú integráciu a certifikáciu pozemných a zbraňových systémov protivzdušnej obrany, munície, systémov velenia a riadenia paľby, elektronických systémov a ostatných upravených špeciálnych nadstavieb, kolesových a pásových platforiem pre vozidlá.
  • Spoločnosť KONŠTRUKTA – Servis, s. r. o. bola zriadená primárne za účelom opravárenstva vozidiel a iných objektov Pozemných síl OS SR.
  • Spoločnosť ZTS-ŠPECIÁL, a.s., so 100% majetkovým podielom, disponuje technológiou pre kompletnú výrobu hlavní  a kanónov od kalibru 30 mm až do 155 mm, vrátane testovania a hodnotenia finálnych výrobkov.
  • Spoločnosť ZVS holding, a.s., s 50% podielom na základnom imaní, sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom v oblasti strojárstva, elektrotechniky a špeciálnej výroby so zameraním na veľkokalibrovú, strednokalibrovú a malokalibrovú muníciu pre vojenské účely.
  • Ochranu areálu ZVS vykonáva SBS ZVS, s. r. o., ktorým jediným spoločníkom je ZVS holding, a. s.
  • Do portfólia spoločnosti patria aj spoločnosti DMD CAPITAL, s. r. o. a DMD EXPO, s. r. o. s majetkovým podielom spoločnosti 100%.

Poslanie

DMD GROUP zastrešuje celej skupine marketingovú a obchodnú stratégiu, koordináciu bilaterálnych vzťahov s perspektívnymi partermi na domácom, ale aj zahraničnom trhu, finančný controlling  a podporuje nové výrobné programy, ktoré zvyšujú efektivitu existujúcich výrobných kapacít.

DMD GROUP disponuje niekoľkými nehnuteľnosťami v priemyselnom parku ZTS, ktoré vie ponúknuť domácim, či zahraničným investorom, ktorí majú záujem etablovať sa v našom regióne. Pre potreby priemyselného areálu ZTS zabezpečujeme takisto správu a údržbu ciest a verejného osvetlenia.

Spoločnosť zároveň v kooperácii s Ministerstvom obrany SR zabezpečuje spoločné slovenské expozície na výstavách a veľtrhoch obranného priemyslu po celom svete.

DMD group