|

Revitalizácia pamätníka obetiam rómskeho holokaustu

Autor: DMD FUND

21. 10. 21

V rámci podpory v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva našej krajiny, rozhodli sme sa za pomoci dotácie z Ministerstva obrany Slovenskej republiky renovovať cintorín, na ktorom sa nachádzajú hroby zavraždených obetí rómskeho holokaustu. Cintorín s pamätníkom sa nachádza v areáli dubnickej zbrojovky ZVS holding.

Na konci 2. svetovej vojny sa na Slovensku malo pristúpiť k vyriešeniu nie len židovskej, ale aj rómskej otázky. Priamo v Dubnici nad Váhom sa nachádzal koncentračný tábor pre Rómov, z ktorého počas pandémie týfusu odvliekli 26 ľudí pod zámienkou ich hospitalizácie v nemocnici. Priviezli ich na popravu priamo do areálu závodu, na miesto, kde teraz stojí symbolický pamätník, mohyla z kameňov a nad ňou kríž urobený z delostreleckých nábojov a druhý pamätník s menami zavraždených vystavaný v roku 2007 občianskym združením In Minorita.

Toto pietne miesto sme zrevitalizovali s cieľom zvýšiť povedomie o udalostiach z vojnových a povojnových čias, edukovať dnešnú mládež, ktorá v súčasnosti čelí veľkej dezinformačnej bubline a vytvoriť lepší priestor  pre pietne ceremónie, ktoré sa tu každoročne konajú.

Najnovšie projekty

všetky projekty