|

Apríl v areáli ZTS

Autor: DMD group

6. 05. 21

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ako správca infraštruktúry v areáli ZTS sa v mesiaci apríl venovala najmä týmto činnostiam:

  • Po štyroch mesiacoch bola ukončená zimná údržba komunikácií. Na odhŕňanie snehu z ciest a vybraných chodníkov, ich posyp a 24-hodinovú pohotovosť bolo minutých v sezóne 2020/21 7.210,- eur.
  • Po ukončení zimnej údržby sme pristúpili k lokálne oprave výtlkov (viac informácií tu). Dorábacie práce na oprave výtlkov budú realizované ešte v mesiaci máj.
  • Spoločnosť Danfoss realizovala na základe výzvy DMD orez svojich stromov, ktoré rastú nad chodníkom smerujúcim od osobnej vrátnice k hutiam. Týmto bola zabezpečená bezpečnosť chodcov na tomto frekventovanom pešom ťahu.
  • Na vetve verejného osvetlenia od hlavnej cesty smerom k závodu ZTS Kabel boli vymenené svietidlá verejného osvetlenia s vypálenými žiarivkami za nové, založené na LED technológií. Výmena sa realizovala v počte 6 ks.
  • Pokračovali práce na vybudovaní stanoviští elektronickej kontoly vjazdu vozidiel na nákladnej a osobnej vrátnici.
  • Realizovalo sa čistenie areálu od komunálneho odpadu, a to najmä v oblastiach oboch vrátnic a priľahlých komunikácií. Aj touto cestou apelujeme na užívateľov areálu, aby neodhadzovali odpad na zem. Náklady, ktoré musíme vynaložiť na takéto úkony, odkrajujú z financií, ktoré mohli byť investované napr. do opráv vozoviek.
  • Bolo uskutočnené stretnutie vo veci možného nasadenia odsúdených z dubnického ústavu na výkon trestu na práce súvisiace s čistením areálu, najmä chodníkov a krajníc.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články