|

Jarná údržba ciest

Autor: DMD group

12. 04. 23

Po ukončení zimnej údržby komunikácií v areáli ZTS na konci marca sa pustili pracovníci zmluvných organizácií do opráv výtlkov a strojového zametania areálu.

V súčasnosti sú už opravené najväčšie výtlky na sieti komunikácií v majetku DMD GROUP, ktorá meria viac ako 8 kilometrov. Okrem toho pripravujeme rekonštrukciu bývalého priecestia závodnej vlečky medzi firmami DCA Industry a SEOYON. Tento úsek, ktorý je z dôvodu prejazdov ťažkých kamiónov v havarijnom stave, by mal byť opravený už túto jar.

Okrem opravy povrchov komunikácií realizujeme v týchto dňoch aj strojové čistenie ciest, najmä krajníc. K takejto rýchlej a efektívnej variante sme mohli pristúpiť po tom, ako boli v uplynulom období krajnice čistené ručne pracovníkmi TSM a odsúdenými z ÚVTOS Dubnica od viacročných nánosov lístia, blata a iných nečistôt.

Náklady na zimnú údržbu a následné opravy výtlkov po zime viac ako 11.000,- eur. Údržbu a všetky investície realizujeme vďaka tomu, že platíte poplatky za užívanie komunikácií v areáli ZTS.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články