|

Križovatka pri FIMADe je zrekonštruovaná

Autor: DMD group

3. 06. 22

Od piatku, 3. júna 2022, je po komplexnej rekonštrukcii opätovne sprevádzkovaná križovatka ciest medzi budovou spoločnosti FIMAD a hutnými prevádzkami DH2 a DV18.

Položeniu nového asfaltového koberca predchádzalo vybúranie a demontáž 4 kusov koľají bývalej závodnej vlečky vrátane podvalov, hutnenie podložia, odstránenie pôvodného asfaltu, kamennej dlažby a betónových vysprávok a osadenie novej chráničky na telekomunikačný kábel. Následne bol na vrstvu suchého betónu položený nový koberec.

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ako správca a vlastník väčšiny infraštruktúry v areáli ZTS preinvestovala v križovatke približne 37.000 eur. I touto investičnou akciou sa snažíme znižovať veľký investičný dlh, ktorý so sebou areálová infraštruktúra nesie.

Križovatka pri hale FIMAD bola úsekom s najhorším povrchom, prejsť ju bolo možné iba takmer rýchlosťou chôdze. S investíciami do infraštruktúry budeme postupovať i v nasledujúcich obdobiach.

Investície realizujeme z prostriedkov, ktoré vyberieme na základe zriadených vecných bremien a zmlúv o správe a údržbe ciest či o vjazde do areálu ZTS.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články