|

Máj v areáli ZTS

Autor: DMD group

7. 06. 21

Pracovníci spoločnosti DMD GROUP, a. s., ktorá je zodpovedná za správu infraštruktúry v areáli ZTS, sa v mesiaci máj venovali najmä týmto činnostiam:

  • V súvislosti so zavedením kontroly vjazdu sa realizovali niektoré práce súvisiace s osadením dopravného značenia na vrátniciach. Takisto bola uskutočnená kontrola plynulosti premávky počas rannej špičky. Výsledky kontroly nájdete tu.
  • Bolo dokončené asfaltovanie výtlkov po zime. Cena sa vyšplhala na cca. 6.300,- eur.
  • Bola pokosená zeleň v areáli, čím sa zlepšila nielen estetická stránka, ale najmä bezpečnosť dopravy. Nie všetka zeleň je však majetkom DMD, niektoré parcely ostali preto nepokosené.
  • Realizovali sa bodové opravy nefunkčného osvetlenia, napr. pri učňovských dielňach. V prípade, ak je to možné, realizujeme opravy výmenou svietidla za moderné, LED-diódové.
  • Začala sa druhá etapa ručného čistenia areálu v tomto roku, vyčistené boli chodníky a krajnice v okolí spoločnosti Dongwon a medzi Matadorom a ZTS – Špeciál.
  • Z podnetu spoločnosti DMD GROUP, a. s. bol vykonaný štátny stavebný dohľad na objekte bývalej kantíny. Majiteľovi bolo uložené odstrániť nedostatky. Vjazd do areálu od nákladnej vrátnice by mal byť čoskoro kultivovanejší.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články