|

Nebráňte nesprávnym parkovaním zimnej údržbe

Autor: DMD group

1. 12. 22

Denne sa v areáli ZTS nachádza približne dvetisíc osobných vozidiel. Pre čo najväčší komfort všetkých užívateľov areálu, no v zimných obdobiach i kvôli bezproblémovému výkonu zimnej údržby, je pri parkovaní potrebné dodržiavať tieto pravidlá:

  • Je zakázané parkovať na cestách a chodníkoch, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti DMD GROUP. Nesprávne zaparkované vozidlá spôsobujú komplikácie nielen mechanizmom zimnej údržby, ale aj chodcom a iným vodičom.
  • Takisto je zakázané odstavovať akýkoľvek iný objekt alebo mechanizmus na cesty, chodníky a parkoviská DMD GROUP. Upozorňujeme, že naše cesty a chodníky neslúžia na skladovanie kontajnerov, prívesov, návesov či inej techniky.
  • Na vyznačených parkoviskách je potrebné parkovať na vyznačených parkovacích miestach. Parkovanie na parkovisku, ale mimo vyznačeného miesta, je zakázané. Tieto priestory sú zväčša projektované ako miesta na otáčanie vozidiel alebo ako koridor pre chodcov.
  • Zakázané je rovnako parkovanie na zeleni – a to, rovnako ako ostatné body – platí nielen počas zimného obdobia.

Aj touto cestou chceme užívateľov areálu ZTS požiadať o rešpektovanie týchto pokynov, ako aj pokyny pracovníkov spoločnosti DMD GROUP.

V prípade nerešpektovania týchto pokynov môže byť vozidlu zamedzený vjazd do areálu ZTS!

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články