|

Od 1.10. zmena na parkovisku pri osobnej vrátnici

Autor: DMD group

30. 09. 21

Upozorňujeme vodičov, že od zajtra (1. októbra) sú všetky parkovacie miesta pri osobnej vrátnici (t. j. 60 parkovacích miest pri bývalej vrátnici a na bývalej koľajovej vlečke) v nájme spoločnosti Bel Power.

Zamestnancov spoločnosti Matador žiadame, aby od polnoci parkovali na parkoviskách, ktoré majú na to určené v okolí závodu Matador.

Zároveň upozorňujeme, že vodičom, ktorí budú parkovať mimo vyznačených miest (t. j. napr. na chodníkoch, zeleni, peších koridoroch a pod.) môže byť zabránený prístup na komunikácie v majetku DMD GROUP, a. s.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články