|

Opravili sme povrch križovatky pri učňovských dielňach

Autor: DMD group

2. 06. 23

V uplynulom týždni sme od zmluvného zhotoviteľa prebrali zrekonštruovaný povrch vetvy križovatky pri bývalých učňovských dielňach smerom k areálu firmy Brantner.

Cieľom investície bolo odstránenie bývalej závodnej vlečky a priľahlého betónového povrchu (panely a liaty betón), položenie novej podkladovej vrstvy a asfaltového koberca. Po vlaňajšej oprave križovatky pri firme FIMAD ide o ďalšie komplexné odstránenie bodovej závady na sieti komunikácií v majetku spoločnosti DMD GROUP.

Náklady na investičnú akciu presiahli 34.000,- eur, financované boli z výberu poplatkov za vjazd do areálu ZTS a z odplát za vecné bremená.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články