|

Opravujeme chodník pri nákladnej vrátnici

Autor: DMD group

30. 11. 22

Približne 150 m chodníka medzi nákladnou vrátnicou a novobudovanou stavbou skladovacio-administratívnej budovy spoločnosti TSS Group, a. s. bude mať už čoskoro novú podobu.

Spoločnou investíciou zhotoviteľa stavby a vlastníka chodníka – spoločnosti DMD GROUP, a. s. sa na tomto úseku vymenia obrubníky a samotný povrch chodníka a doplní sa dažďová vpusť, ktorá lepšie odkanalizuje túto cestnú komunikáciu.

Po ukončení stavby chodníka chceme v prvej polovici budúceho roka ešte vyznačiť miesto pre prechádzanie chodcov, čo lepšie zorganizuje dopravu v priestore nákladnej (rohovej) vrátnice.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články