|

Opravy výtlkov sú ukončené

Autor: DMD group

24. 05. 21

Po ukončení zimnej údržby pristúpila spoločnosť DMD GROUP, a. s. ako správca infraštruktúry v areáli ZTS k lokálnym opravám výtlkov na cestných komunikáciách, ako aj na frekventovanom chodníku smerujúcom od nákladnej vrátnice smerom nahor, k bývalým učňovským dielňam.

V ďalšom období procesne pripravujeme ďalšie investície do cestnej infraštruktúry, najmä opravy niektorých bodových závad v sieti komunikácií.

Ceny prác dosiahli takmer 6.300,- eur.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články