|

Ostrá prevádzka závorového systému

Autor: DMD group

17. 12. 21

Spoločnosť DMD GROUP, a. s., ako vlastník a správca komunikácií v areáli ZTS Dubnica nad Váhom, osadila v končiacom roku závory na oba vjazdy do areálu – na nákladnú (rohovú) vrátnicu i na vjazd pri objekte spoločnosti BEL POWER, ktorý slúži primárne pre vlastníkov komunikácií v tejto časti areálu – spoločnosti Matador, Bel Power a Danfoss.

Závory sa otvárajú automaticky, bez potreby osobnej kontroly, vozidlám, ktoré sú prihlásené v systéme, do ktorého má prístup každá spoločnosť, ktorá má so spoločnosťou DMD GROUP uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene alebo o vjazde do areálu ZTS.

Od polovice roku 2021 bol systém v skúšobnom režime, kedy vpúšťal každé vozidlo s evidenčným číslom. Od 1. januára 2022 pristupuje naša spoločnosť k ostrej prevádzke tohto systému. Tá bude vyzerať nasledovne:

Väčšinu času bude systém fungovať v súčasnom režime – t. j. bude vpúšťať všetky vozidlá s evidenčným číslom. Viackrát za mesiac, vo vopred neohlásených termínoch a časoch sa však prevádzka na nákladne vrátnici prepne do tzv. „white-list“ režimu – teda rampy pustia iba tie vozidlá, ktoré sú zaregistrované v systéme.

Počas týchto časov bude na nákladnej vrátnici prítomná hliadka bezpečnostnej služby, ktorá bude neoprávnené vjazdy riešiť, resp. usmerňovať vodičov. Upozorňujeme, že hliadka bude prítomná výlučne na nákladnej vrátnici.

Prevádzka na „osobnej“ vrátnici – pri budove Bel Power – je v ostrej prevádzke 24/7 – do areálu vpúšťa iba vozidlá registrované v systéme.

Žiadame preto všetkých partnerov, aby do začiatku budúceho roka doplnili svoj zoznam vozidiel a pripravili ho na ostrý štart systému.

Prvú kontrolu v ostrej prevádzke plánujeme v prvej polovici mesiaca január 2022.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články