|

Počas októbra sa začalo s čistením chodníkov a ciest

Autor: DMD group

18. 01. 21

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ako vlastník infraštruktúry v areáli ZTS zabezpečuje prostredníctvom externej organizácie čistenie chodníkov, krajníc ciest a parkovísk v areáli ZTS. Vyčistené boli okrem iných i priestory nákladnej a osobnej vrátnice, chodníky okolo bloku ZTS Špeciál. S veľkým znečistením museli pracovníci „bojovať“ za areálom závodu ZTS Kabel, kde si niektorí neprispôsobiví užívatelia areálu spravili doslova malú skládku odpadu.

DMD GROUP chce v tejto činnosti pokračovať aj po zime, kedy chce pristúpiť i k čisteniu ďalších krajníc, čo zlepší odtok vody počas dažďov.

I touto cestou chceme apelovať na užívateľov areálu, aby neodhadzovali odpad na krajnice a zeleň v okolí ciest. Prostriedky, ktoré musí spoločnosť DMD vynaložiť na odvoz a likvidáciu odpadu mimo smetných nádob uberá z financií, ktoré by mohli byť použité napr. na opravu cestných komunikácií.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články