|

Prvé kosenie v tomto roku

Autor: DMD group

19. 05. 21

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. začala prostredníctvom externého dodávateľa realizovať prvé kosenie v tomto roku. Pracovníci budú kosiť na trávnatých plochách v majetku DMD GROUP, a. s., a to vrátane cestnej zelene.

Zlepší sa tak rozhľad a komfort vodičov v križovatkách pri osobnej a nákladnej vrátnici, ako aj na ceste smerujúcej k bývalým metalurgickým závodom.

Počas prác prosíme vodičov i chodcov o zvýšenie opatrnosti v areáli ZTS.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články