|

Stop čiara má svoj význam

Autor: DMD group

22. 06. 21

Upozorňujeme vodičov, že v priestoroch vjazdov do areálu ZTS (bývalá nákladná vrátnica a zelená brána pri spoločnosti Bel Power) bolo doplnené vodorovné dopravné značenie, najmä značka č. 604, tzv. STOP čiara.

Keďže rampy sa pri vjazde otvárajú na základe prečítania evidenčného čísla vozidla vjazdovou kamerou a pri výjazde na základe informácie zo slučky umiestnenej vo vozovke, stop čiara vyznačuje miesto, kde je potrebné vozidlo zastaviť.

Ak vozidlo nezastaví v presne určenom priestore (teda tesne pred stop čiarou), závora sa neotvorí.

V záujme plynulosti dopravy vás preto žiadame o dodržiavanie predmetného značenia.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články