|

Stop čiara má svoj význam

Autor: DMD group

22. 06. 21

Upozorňujeme vodičov, že v priestoroch vjazdov do areálu ZTS (bývalá nákladná vrátnica a zelená brána pri spoločnosti Bel Power) bolo doplnené vodorovné dopravné značenie, najmä značka č. 604, tzv. STOP čiara.

Keďže rampy sa pri vjazde otvárajú na základe prečítania evidenčného čísla vozidla vjazdovou kamerou a pri výjazde na základe informácie zo slučky umiestnenej vo vozovke, stop čiara vyznačuje miesto, kam je potrebné s vozidlom vojsť.

Ak vozidlo nezastaví v presne určenom priestore, resp. týmto priestorom neprejde (teda tesne pred stop čiarou), závora sa neotvorí.

Pri vjazde/výjazde z areálu dodržujte tieto pravidlá:

Pri vjazde:

  • pri vjazde je potrebné vchádzať tak, aby kamera zaregistrovala vaše EČV – na osobnej i nákladnej vrátnici je vodorovným i zvislým značením vyznačené, kadiaľ má vozidlo vojsť do priestoru vrátnice
  • ak je rampa otvorená (napr. po jej otvorení vozidlu pred vami), NEZASTAVUJTE a pokračujte v jazde – vaše státie pred otvorenou závorou spôsobí po 5 s. jej uzatvorenie a vjazd vám nebude umožnený

Pri výjazde:

  • výjazdová rampa sa spúšťa signálom z elektromagnetickej slučky, ktorá je umiestnená tesne pred závorou – je teda potrebné zastaviť až na stop-čiare, na čo momentálne odkazujú i upozornenia umiestnené na oboch výjazdových rampách

V záujme plynulosti dopravy vás preto žiadame o dodržiavanie predmetného značenia.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články