|

Upozorňujeme na odlov diviačej zveri

Autor: DMD group

16. 03. 22

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ako vlastník parciel č. 761/1, 761/580 a 761/581 v k. ú. Prejta, v areáli ZTS, požiadala dňa 10. februára 2022 o povolenie na mimoriadny lov zveri na týchto parcelách.

Na základe tejto žiadosti vydal dňa 11. marca 2022 Okresný úrad v Trenčíne rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu zveri na všetkých vyššie uvedených parcelách.

Povolenie platí do 30. apríla 2023 a v rámci tohto obdobia môže byť lov vykonaný maximálne štyrikrát. Upozorňujeme preto aj touto cestou na opatrnosť pri pobyte v okolí uvedených parciel a dbanie pokynov poľovníkov a zamestnancov spoločnosti DMD GROUP, a. s.

Cieľom mimoriadneho odlovu je zvýšenie bezpečnosti všetkých, ktorí v našom areáli pracujú alebo sa tu pohybujú. Ďakujeme za pochopenie.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články