|

Verejné osvetlenie prejde auditom

Autor: DMD group

4. 01. 23

Spoločnosť DMD GROUP uzatvorila v minulom roku zmluvu so spoločnosťou ESCO SLOVENSKO, a. s., ktorej výsledkom bude audit siete verejného osvetlenia v areáli ZTS. Jeho výsledkom bude jednak popísanie aktuálneho stavu jednotlivých svietidiel, stožiarov a rozvodov a zároveň bude podkladom pre projekt kompletnej rekonštrukcie tejto siete. Tá by sa, ak to výsledky auditu odporučia a ak to bude finančne efektívne, mohla začať ešte tento rok.

Spoločnosť DMD GROUP vlastní približne 135 svetelných bodov, z ktorých aktuálne je v prevádzke 55.

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články