|

Závory v skúšobnej prevádzke

Autor: DMD group

30. 07. 21

Od polovice júla sme spustili do skúšobnej prevádzky rampy na vjazdoch na komunikácie, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve našej spoločnosti. Účelom skúšobnej prevádzky je overenie správneho fungovania rámp pred ich uvedením do ostrej prevádzky.

Počas skúšobnej prevádzky sú do areálu vpustené cez rampu všetky vozidlá, ktoré majú vpredu správne umiestnené evidenčné číslo vozidla. Počas ostrej prevádzky budú vpustené len vozidlá registrované v zozname vozidiel spoločností, ktoré majú s DMD GROUP, a. s. uzatvorenú platnú zmluvu o vecnom bremene alebo o vjazde do areálu ZTS. Ak takúto zmluvu dodnes nemáte, je potrebné kontaktovať našu spoločnosť a takúto zmluvu uzatvoriť.

Pri vjazde/výjazde z areálu dodržujte tieto pravidlá:

Pri vjazde:

  • pri vjazde je potrebné vchádzať tak, aby kamera zaregistrovala vaše EČV – na osobnej i nákladnej vrátnici je vodorovným i zvislým značením vyznačené, kadiaľ má vozidlo vojsť do priestoru vrátnice
  • ak je rampa otvorená (napr. po jej otvorení vozidlu pred vami), NEZASTAVUJTE a pokračujte v jazde – vaše státie pred otvorenou závorou spôsobí po 5 s. jej uzatvorenie a vjazd vám nebude umožnený

Pri výjazde:

  • výjazdová rampa sa spúšťa signálom z elektromagnetickej slučky, ktorá je umiestnená tesne pred závorou – je teda potrebné zastaviť až na stop-čiare, na čo momentálne odkazujú i upozornenia umiestnené na oboch výjazdových rampách

Najnovšie z infraštruktúry

všetky články