|

DMD chce spolupracovať aj so Slovenskou technickou univerzitou

Autor: DMD group

21. 11. 22

V stredu 16. novembra navštívili zástupcovia spoločností DMD GROUP, ZTS – ŠPECIÁL a ZVS holding priestory fakultného kampusu Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave.

S dekanom prof. Ing. Milošom Čambálom, CSc., prodekanmi prof. Ing. Petrom Šugárom, CSc. a doc. Ing. Dagmar Babčanovou, PhD. a doc. Ing. Augustínom Görögom, PhD. z Ústavu výrobných technológií prebehla po prehliadke priestorov a infraštruktúry MTF diskusia o možnostiach spolupráce medzi našimi podnikmi a univerzitou.

Zástupcovia DMD PhDr. Štefan Škultéty, Ing. Martin Jurikovič a Ing. Miroslav Bašnár sa s predstaviteľmi MTF zhodli, že majú záujem budovať takú spoluprácu, ktorá by bola prospešná pre obe strany – prepojenosť s praxou a zapojenie sa do praxe už počas štúdia je benefitom pre študentov, na druhej strane dáva firmám príležitosť „vytypovať“ a podchytiť si šikovných študentov ešte pred tým, ako sa o to pokúsi konkurencia.

V tomto duchu budeme vyvíjať ďalšie aktivity, aby sme dali i tejto spolupráci reálny a plnohodnotný obsah.


Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave:

  • je akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu,
  • je miestom vzniku prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku,
  • získala titul Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2008 v kategórii organizácie verejného sektora,
  • je najúspešnejšia fakulta na Slovenku v získavaní financií z grantových schém,
  • tvorí moderný vysokoškolský kampus, ktorý ponúka pre svojich študentov ubytovanie v 2 internátoch, moderné učebne vybavené výpočtovou technikou, špičkové laboratóriá, bazén, posilňovňu, telocvičňu a stravovanie v jedálni.
    (Zo stránky MTF STU)

Najnovšie aktuality

všetky články