|

Podniky holdingu DMD zvýšili v roku 2021 zisk

Autor: DMD group

12. 07. 22

Podniky skupiny DMD – ZTS ŠPECIÁL, a. s., Konštrukta DEFENCE, a. s. a ZVS holding, a. s., dosiahli v minulom roku kladné hospodárske výsledky. Jediným akcionárom materskej spoločnosti DMD GROUP, a. s. je Ministerstvo obrany SR.

Spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a. s., ktorá sa zameriava najmä na výrobu a výskum vežového a kanónového programu pre špeciálnu techniku, dosiahla v uplynulom roku zisk po zdanení vo výške 497.120,- eur a ročný obrat vyše 8 miliónov eur. Medziročne spoločnosť navýšila počet zamestnancov o 6 pracovníkov na 127, čo má súvis predovšetkým s nárastom zákaziek v oblasti špeciálnej výroby a prípravou na realizáciu výroby pásových bojových obrnených vozidiel pre OS SR, kde bude spoločnosť primárnym kontraktorom. Hlavnými zákazníkmi boli tuzemské organizácie, ktoré sa podieľali na tržbách spoločnosti takmer na úrovni 90%.

Ďalšou spoločnosťou, na ktorej má DMD GROUP 100% podiel na základnom imaní, je Konštrukta – DEFENCE, a. s. Tá pred pár rokmi zmenila svoj charakter z čisto výskumnej a skúšobníckej spoločnosti pribratím činností v oblasti opráv pozemnej vojenskej techniky (v stredisku Moldava) a najmä spustením výroby samohybnej húfnice Zuzana 2. Konštrukta zaznamenala rekordný rok. Obrat sa jej medziročne zvýšil z úrovne 8,4 milióna eur v roku 2020 na vyše 63 miliónov eur v roku 2021. Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 1.356.824,- eur. Ďalšie kontrakty, najmä dodávka 8 ks húfnice Zuzana 2 pre potreby ukrajinskej armády, či 76 ks bojových obrnených vozidiel 8×8 pre naše Ozbrojené sily dávajú reálny predpoklad ďalšieho rastu spoločnosti, ktorá si budúci rok pripomenie 70. výročie svojho založenia. Ten sa odzrkadlí v ďalších rekordných ukazovateľoch hospodárskej kondície i rastom počtu zamestnancov, ktorý narástol ku koncu roka 2021 na 139.

Päťdesiatpercentný podiel akcií vlastní DMD GROUP, a. s. v spoločnosti ZVS holding, výrobcovi stredno- a veľkokalibrovej munície s 85 ročnou tradíciou. Tá prispela k pozitívnym ukazovateľom podnikov skupiny DMD ziskom po zdanení vo výške 446.475,- eur pri obrate takmer 40 miliónov eur. ZVS holding je zároveň jedinou spoločnosťou skupiny, ktorá je výrazne exportnou. Podiel zahraničných zákazníkov na tržbách spoločnosti bol v minulom roku približne 64%, kým podiel exportu na tržbách celej skupiny bol 26,06%.

V roku 2022 plánujú spoločnosti skupiny, okrem ďalších dodávok systémov Zuzana 2 a účasti na už vyššie spomenutých zákazkách pre OS SR, najmä masívne investície do svojej výrobnej infraštruktúry. Pôjde najmä o rekonštrukcie dvoch výrobných hál v Dubnici nad Váhom, vybudovanie chrómovacej linky, ktorá zvýši kvalitu tohto procesu, ktorý bol doteraz objednávaný u externej spoločnosti v ČR, vybudovanie fotovoltaickej elektrárne za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti výroby či ďalších investícií do rozširovania opravárenských kapacít pre pozemnú techniku, kde je naším zákazníkom nielen slovenská, ale i ukrajinská armáda.

„Práve vojna na Ukrajine je veľkou výzvou pre podniky skupiny DMD. Na jednej strane sú to nové obchodné príležitosti či už priamo s Ukrajinou, alebo s krajinami, ktoré chcú na situáciu reagovať zvýšením výdavkov na svoju obranu. Na strane druhej sú to zvýšené náklady na bezpečnosť procesov, objektov či zabezpečenie energetickej bezpečnosti a efektívnosti počas rýchlo sa zvyšujúcich cenách plynu a elektriny. Tieto aktivity sú však v súlade s hlavným cieľom spoločnosti – zabezpečiť, aby boli podniky skupiny trvale schopné rýchlo a kvalitne plniť požiadavky MO SR a prispievať tak k obranyschopnosti Slovenskej republiky a k rozvoju slovenského obranného priemyslu,“ hovorí Štefan Škultéty, generálny riaditeľ DMD GROUP, a. s.

Najnovšie aktuality

všetky články