|

Podniky skupiny DMD so ziskom aj v roku 2022

Autor: DMD group

21. 06. 23

Podniky skupiny DMD – DMD GROUP, a. s., ZTS-ŠPECIÁL, a. s., Konštrukta-DEFENCE, a. s. a ZVS holding, a. s., dosiahli v minulom roku kladné hospodárske výsledky. Jediným akcionárom materskej spoločnosti DMD GROUP, a. s. je Ministerstvo obrany SR.

Spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a. s., ktorá sa zameriava najmä na výrobu a výskum vežového a kanónového programu pre špeciálnu techniku, dosiahla v uplynulom roku zisk po zdanení vo výške takmer 750.000,- eur a tržby takmer 11 miliónov eur. Hospodársky výsledok spoločnosť investuje do rozšírenia výrobných kapacít či získania nových produkčných schopností.

Ďalšou spoločnosťou, na ktorej má DMD GROUP 100% podiel na základnom imaní, je Konštrukta – DEFENCE, a. s. Tá je nielen historicky významnou výskumnou a vývojovou spoločnosťou, zabezpečuje aj montáž samohybných húfnic Zuzana 2, je primárnym kontraktorom pre projekt dodávok vozidiel 8×8 Patria pre slovenskú armádu a poskytuje aj opravy pozemnej techniky či služby skúšobníctva. Konštrukta zaznamenala opäť rekordný rok. S obratom viac ako 84,5 milióna eur dosiahla hospodársky výsledok po zdanení vo výške viac ako 13,8 milióna eur.

Päťdesiatpercentný podiel akcií vlastní DMD GROUP, a. s. v spoločnosti ZVS holding, výrobcovi stredno- a veľkokalibrovej munície s 85 ročnou tradíciou. Tá prispela k pozitívnym ukazovateľom podnikov skupiny DMD ziskom po zdanení vo výške takmer 430 tisíc,- eur pri obrate viac ako 40 miliónov eur. Potreba rozširovať objem výroby je zrejmý aj v tomto podniku, v najbližších dvoch rokoch preinvestuje spoločnosť do rozšírenia kapacít viac ako 32 miliónov eur.

Po dlhšom období, kedy vykazovala materská spoločnosť účtovnú stratu, bol rok 2022 ziskový aj  pre DMD GROUP. Spoločnosť zaznamenala zisk po zdanení viac ako 80 tisíc eur pri tržbách 620 tisíc eur.

„Pozitívne hospodárske výsledky v podobe zisku ostanú v spoločnostiach a využijú sa na nové  investície do výrobnej infraštruktúry. Dlhodobé zanedbávanie našich záväzkov ako krajiny do financovania obrany a bezpečnosti sa automaticky premietalo do hospodárenia holdingu.  Máme zmapované, že investičný dlh sa dnes môže pohybovať na úrovni min. 50 mil. euro. Deficit na investíciách samozrejme nie je možné vyriešiť v priebehu roka, alebo dvoch. Je to dlhodobejšia záležitosť a bude sa jednať o kombináciu vlastných zdrojov, bankových úverov a nenávratných finančných prostriedkov EÚ. Bez potrebných investícii by sme nevedeli flexibilne reagovať na dopyt, ktorý vznikol na základe novej bezpečnostnej situácie primárne v Európe a vo svete,“ hovorí Štefan Škultéty, generálny riaditeľ DMD GROUP, a. s.

Skupina DMD zamestnávala k 1. januáru 2023 612 zamestnancov, k záveru roka plánuje toto číslo navýšiť o viac ako 200 zamestnancov.

Najnovšie aktuality

všetky články