|

Ponukové konanie na odpredaj majetku

Autor: DMD group

26. 11. 21

Spoločnosť DMD GROUP, a.s., IČO: 36 297 194 oznamuje, že vyhlásila ponukové konanie na odpredaj majetku (pozemkov vo výmere spolu 5925 m2) v areáli ZTS Dubnica n/V, a to Súbor majetku – pozemky, parc. č. KNC 761/603, 761/224, 761/292, k.ú. Prejta a parc. č. KNC 3747/169, k.ú. Dubnica nad Váhom s minimálnou primeranou cenou spolu: 177 750,00 EUR bez DPH.

Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 22.12.2021, do 12:00 hod.


Viac informácií nájdete na Pozemok 8.804 m2, Dubnica nad Váhom – DMD group.


V prípade potreby kontaktujte: Ing. Jurikovič, martin.jurikovic@dmd.sk, tel. č. 0908 104 747 alebo JUDr. Rajníček, ivan.rajnicek@dmd.sk, tel. č. 0907 785 401.

Najnovšie aktuality

všetky články