|

Pozrite si našu novú brožúru

Autor: DMD group

27. 10. 22

Prezrite si novú propagačnú brožúru skupiny DMD, ktorý nahradil doterajšie marketingové prospekty. Tie boli zastaralé a nezodpovedali dizajnérsky ani obsahovo potrebám dnešnej doby.

Pomocou nových materiálov sme sa prezentovali už na výstave MSPO v Kielcoch v septembri. Ich myšlienkou je spojenie troch elementov – troch dcérskych podnikov ZTS – ŠPECIÁL, Konštrukta – DEFENCE a ZVS holding do funkčného a vzájomne sa dopĺňajúceho celku.

Najnovšie aktuality

všetky články