|

Spoločnostiam holdingu DMD GROUP, a.s. sa podarilo uzavrieť hospodárenie v roku 2019 so ziskom

Autor: DMD group

10. 07. 20

Snaha o povýšenie trendu zahraničného obchodu v oblasti využívania výrobných a vývojových kapacít pre špeciálnu techniku sa vyplatila. Modernizácia bojových vozidiel a dodávky príslušenstva a munície  pre Ozbrojené sily SR prispeli k zachovaniu stúpajúcej krivky pridanej hodnoty podnikov.

Podľa sumarizácie hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou DMD GROUP, a.s. dosiahla dcérska spoločnosť KONŠTRUKTA – DEFENCE, a.s. čistý zisk po zdanení vo výške 105 959 EUR. Ďalšia so 100% majetkovým podielom, spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a.s. uzatvorila minulý rok so ziskom 745 705 EUR a v neposlednom rade spoločnosť ZVS Holding, a.s., s 50% podielom na základnom imaní, vykazovala zisk 256 000 EUR.

Najväčší podiel na hospodárení spoločnosti KONŠTRUKTA – DEFENCE, a.s. majú realizácie projektov vyplývajúce so zmlúv uzatvorených s Ministerstvom obrany SR, ako napríklad odovzdanie 7 ks zmodernizovaných bojových vozidiel pechoty BVP-M, vykonávanie servisu a opráv vojenskej techniky v novootvorenej prevádzke Servisno-opravárenských služieb v Moldave nad Bodvou. V súčasnosti je nosným projektom dodávka 25 ks samohybných kanónových húfnic 155mm 52kal. ShKH ZUZANA 2, príslušenstva a munície pre Ozbrojené sily SR, ktorá má byť zrealizovaná do roku 2023, tiež sú realizované dodávky 120mm mínometných hlavní pre švédsku spoločnosť BAE Systems Hägglunds. V roku 2019 sa vďaka navýšeniu objemu prác zvýšil počet zamestnancov na 116, pričom sa tento postupne navyšuje aj v tomto roku.

Priaznivý ekonomický vývoj spoločnosti ZTS – ŠPECIÁL, a.s. sa premietol do ukazovateľa pridanej hodnoty, ktorý medziročne poskočil o 7,8%. Spoločnosť zamestnáva 122 kmeňových zamestnancov. Hlavnou investíciou pre nasledujúce obdobie je obstaranie 5-osého obrábacieho centra, ktoré má širokospektrálne využitie, ale spoločnosť ho predpokladá využiť najmä pri opracovávaní nosných dielcov elevačných častí samohybnej húfnice ZUZANA 2.

V roku 2019 zaznamenala spoločnosť ZVS holding, a.s. tržby v hodnote takmer 22 400 000 EUR. Export na zahraničné teritória ukrojil 58%-ný podiel z celkového predaja, pričom najväčšie percentuálne zastúpenie ako krajiny vývozu majú Poľsko (62%) a Srbsko (31%). V roku 2019 spoločnosť preinvestovala viac ako 500 000 EUR. Podnik eviduje celkovo 246 zamestnancov.

Skupina podnikov DMD sa aj naďalej bude snažiť realizovať spoločnú konkurencieschopnú vývojovú, výrobnú a obchodnú stratégiu, zabezpečovať finančnú stabilitu spoločností, zabezpečovať využívanie resp. efektívny predaj nepotrebného /nestrategického majetku, využívať finančné prostriedky získané z predaja na financovanie rozvojových projektov s cieľom maximalizácie hodnoty spoločností v skupine DMD.

Najnovšie aktuality

všetky články