|

Zámer predať parcelu v majetku DMD GROUP, a. s.

Autor: DMD group

7. 03. 22

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. ohlasuje zámer odpredať formou elektronickej dražby parcelu KN-C 761/1 v k. ú. Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava. Výmera parcely je 65.226 m2, pričom v prípade záujmu je možný odpredaj aj susedných parciel, až do výmery takmer 120.000 m2.

Podľa schváleného Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom je pozemok súčasťou urbanistického okrsku „M (časť M1) – ZTS“ s funkčným vymedzením – plochy výroby, skladov, služieb a technickej vybavenosti vrátane zelene, s predpokladom funkčnej reštrukturalizácie.

Možnosť obhliadky predmetnej parcely je po dohode so správcom majetku DMD GROUP, a. s., p. Martinom Horným: martin.horny@dmd.sk alebo telefonicky na +421/905 237 679.

V prípade záujmu o viac informácií o nehnuteľnosti, kontaktujte, prosím:

Ing. Martin Jurikovič – martin.jurikovic@dmd.sk alebo +421/908 104 747 alebo
JUDr. Ivan Rajníček – ivan.rajnicek@dmd.sk alebo telefonicky na +421/907 785 401.

Najnovšie aktuality

všetky články