|

Pozemok 3.109 m2, Dubnica nad Váhom

Druh nehnuteľnosti
Greenfield
Celková plocha (m2)
3.109,00
Počet parciel
2 (761/289, 761/493)
Zóna v rámci územnoplánovacej dokumentácie
Plochy výroby, skladov, služieb a technickej vybavenosti, vrátane zelene
Mesto/Obec, región
Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie
Prejta
Vlastníctvo
DMD GROUP, a.s., 1/1, LV č. 3555
Územné rozhodnutie
Nie
Stavebné povolenie
Nie
Bremená/obmedzenia
Podľa LV
Existujúce cestné spojenie
Po vnútroareálových komunikáciách vo vlastníctve DMD GROUP, v prípade záujmu možnosť sprístupnenia priamo z vonkajšej komunikácie
Infraštruktúra
Vodovod, kanalizácia, elektrická prípojka, plyn, komunikácie - všetky IS v blízkosti pozemku
Spojenie
Diaľnica D1 6,1 km, železničná stanica 2,9 km
Cena
Minimálna cena podľa ZP vrátane oplotenia 32.100, eur

Pre viac informácií kontaktujte: