|

Pozemok 840 m2, Dubnica nad Váhom

Druh nehnuteľnosti
Greenfield
Celková plocha (m2)
840,00
Počet parciel
1 (761/214)
Zóna v rámci územnoplánovacej dokumentácie
Plochy výroby, skladov, služieb a technickej vybavenosti, vrátane zelene
Mesto/Obec, región
Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie
Prejta
Vlastníctvo
DMD GROUP, a.s., 1/1, LV č. 3555
Územné rozhodnutie
Nie
Stavebné povolenie
Nie
Bremená/obmedzenia
Podľa LV
Existujúce cestné spojenie
Po vnútroareálových komunikáciách vo vlastníctve DMD GROUP
Infraštruktúra
Vodovod, kanalizácia, elektrická prípojka, plyn, komunikácie - všetky IS v blízkosti pozemku
Spojenie
Diaľnica D1 5,5 km, železničná stanica 2,5 km
Cena
Na vyžiadanie

Pre viac informácií kontaktujte: