|

Pozemok 125.490, Dubnica nad Váhom

Zelený pozemok s rozlohou takmer 13 ha je situovaný na okraji priemyselnej zóny ZTS v Dubnici nad Váhom. V blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete, má výbornú dopravnú dostupnosť na diaľnicu D1 a Českú republiku. V prípade záujmu je možné rokovanie o vyčlenení menšej parcely z pozemku a jej následnom predaji.

Druh nehnuteľnosti
Greenfield
Celková plocha (m2)
125.490,00 (+10.759,00)
Počet parciel
2 (761/1, 761/240)
Zóna v rámci územnoplánovacej dokumentácie
Plochy výroby, skladov, služieb a technickej vybavenosti, vrátane zelene
Mesto/Obec, región
Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie
Prejta
Vlastníctvo
DMD GROUP, a.s., 1/1, LV č. 3555
Územné rozhodnutie
Nie
Stavebné povolenie
Nie
Bremená/obmedzenia
Podľa LV + na časti pozemku ochranné a bezpečnostné pásmo vysokotlakového plynovodu a VVN
Existujúce cestné spojenie
Po vnútroareálových komunikáciách vo vlastníctve DMD GROUP, v prípade záujmu možnosť sprístupnenia priamo z vonkajšej komunikácie
Infraštruktúra
Vodovod, kanalizácia, elektrická prípojka, plyn, komunikácie - všetky IS v blízkosti pozemku
Spojenie
Diaľnica D1 6,1 km, železničná stanica 2,9 km
Cena
Na vyžiadanie

Pre viac informácií kontaktujte: