|

Rekonštrukcia haly DS37

Spoločnosť DMD GROUP, a. s. obstarala projektovú dokumentáciu rekonštrukciu haly DS37 v areáli ZTS Dubnica. Momentálne prebieha súťaž na výber zhotoviteľa stavby. Viac info viď zverejnené propozície.

POZOR: Vzhľadom na vianočné obdobie je lehota na predkladanie cenových ponúk predĺžená do 13. januára 2023.

Pre viac informácií kontaktujte: