|

výskum, vývoj a výroba zbraňových systémov

DMD group

DMD GROUP, a.s

poskytuje členom skupiny nasledujúce služby

  • Spoločná výskumná a vývojová a obchodná stratégia DMD GROUP
  • Nové výrobné programy na využitie existujúcich výrobných kapacít
  • Koordinácia dvojstranných a mnohostranných vzťahov s potenciálnymi domácimi a zahraničnými partnermi
  • Finančná kontrola

Aktuality