|

DMD GROUP ako atraktívny zamestnávateľ

Autor: DMD group

18. 08. 22

Podniky našej skupiny ponúkajú mladým ľuďom pracovné príležitosti na rôznych pracovných pozíciách v závislosti od zručností a vzdelania.

Niektoré pozície sa obsadzujú ťažšie a vhodní kandidáti sa dlho hľadajú. Jedná sa najmä o odborné a technicky náročné profesie, ktoré vyžadujú univerzitné vzdelanie a odbornú spôsobilosť.

Máme skúsenosť, že niekedy už nestačí len zavesiť inzerát s pracovnou ponukou a čakať na životopisy, a preto sme zvolili dlhodobú stratégiu spolupráce s univerzitami a strednými školami.

Jedným z krokov bola aj návšteva dekanky, pani Marty Kianicovej, a jej kolegov z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Cieľom bolo odprezentovať aktivity a portfólio našich dcérskych spoločností a dostať sa tak do povedomia absolventov tejto fakulty, a teda nádejných kandidátov.

Aby išlo o obojstranne prínosnú spoluprácu, poskytneme fakulte pomoc našich kvalifikovaných inžinierov v rámci konzultácií diplomových, či seminárnych prác alebo pri ŠVOČ-kách.

Vzájomná kooperácia s Trenčianskou univerzitou v oblasti recruitment marketingu je síce v začiatkoch, ale naša dcérska KONŠTRUKTA – Defence spolupracuje s Fakultou špeciálnej techniky už na niekoľkých zabehnutých výskumno-vývojových projektoch.

Veríme, že všetky naše otvorené pracovné miesta oslovia schopných a kvalifikovaných uchádzačov.

Takisto sa tešíme na náš Industry Day dňa 22. septembra 2022.

Najnovšie aktuality

všetky články